Om renovasjonsordningen

Renovasjonen gjelder hele kommunen. Den skal sørge for best mulig miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, oppsamling, transport og sluttbehandling av avfallet.

Når hentes avfallet

Priser

Husholdningsavfall

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander, som skal bringes til miljøstasjonen på Liabøen.

Husholdningene får utdelt dunk med grått lokk for restavfall, og dunk med blått lokk for papiravfall og kartonger. Til plastinnsamling benyttes blank plastsekk som blir levert der du bor.


Miljøstasjon

Spesialavfall og annet avfall du ikke kan levere til vanlig renovasjon, leveres på miljøstasjonen.

Eksempel på spesialavfall


Hjemmekompostering

Husholdningen kan få redusert avfallsgebyret ved å inngå kontrakt om hjemmekompostering og ved fellesordninger.

 

Hytterenovasjon

Hytterenovasjonsdunker er satt ut i kommunen, og skal kun benyttes av eiendommer som har fått godkjent slik avfallsordningen.

 

Glasscontainere

Glasscontainere er satt ut på følgende steder i kommunen.


Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med husholdningsavfallet, men leveres på miljøstasjonen på Liabøen. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer avfall.

Flytting av returpunkt for glass- og metallemballasje:

Rodalen:
Fra plassering ved "gamle butikken" i Rodalen til ny plassering til firma Austad & Bjerknes i Renndalen.

Halsanaustan:Fra plassering ved Felleskjøpet til ny plassering ved hyttecontainer på parkeringsplass nedenfor kryss E39- fylkesveg Industriområdet/Innreiten

 

Halsa kommune er medlem av Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) som administrerer tømmeordning og sluttbehandlingen av avfallet fra kommunen. Renovatøren for inntransport av husholdningsavfallet er Bjarne Øverland AS.


(NIR) administrerer også innsamlingsaksjoner for spesialavfall (egen annonsering).

 

Forskrift for husholdningsavfall og tømming av slamavskillere i Halsa kommune. (PDF, 501 kB)
 


Last ned NIR-tømmekalender på din telefonen

 

Du kan nå laste ned App fra NIR. Appen gir deg full kontroll på neste tømming. Har du noen gang glemt å sette frem papirdunken eller plastsekken? Tiden hvor du leter huset rundt etter tømmekalenderen er over. Nå får du påminnelse dagen før direkte på din mobil.


Tømmeappen gir deg info om følgende:

  • Din tømmekalender
  • Varsel om avfallshenting
  • Automatisk varsel om ruteendringer
  • Nærmeste returpunkt
  • Nærmeste hytterenovasjonspunkt
  • Nærmeste miljøstasjon med info om åpningstider
  • Tilbakemeldingstjeneste


Så enkelt er det:

  1. Søk etter NIR tømmekalender i AppStore(iPhone) eller i Google Play(Android)
  2. Last ned appen
  3. Angi navn og adresse, kommune og område, og du er i gang


Priser på tjenesten

Kommunale gebyr renovasjon herLovgrunnlag

Forurensingsloven
Avfallsforskriften

 

Fant du det du lette etter?

Om du har spørsmål om tjenesten, ta kontakt med kontaktperson for renovasjon.
 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland