Hva skjer med avfallet

Her finner du informasjon om hva skjer med ulike typer avfall i Halsa og Nordmøre

 

 

Klikk for stort bilde

Restavfall fra husholdningene i Halsa fraktes til forbrenningsanlegg som omdanner energien i avfallet til strøm og varme. Avfallet blir stort sett kjørt til Ålesund og Trondheim.
Klikk for stort bilde

Papir og papp fraktes til sorteringsanlegg hvor man maskinelt skiller de ulike papirkvalitetene fra hverandre f.eks. aviser, hvitt papir, kartong, bølgepapp osv.

Så blir de enkelte papirkvalitetene fraktet til ulike gjenvinningsfabrikker rundt om i Norge og Sverige hvor de blir til nytt papir og papp. For eksempel blir aviser og ukeblader (dette tilsvarer ca. 70% av det vi samler inn av papir og papp) levert til Norske Skogs fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag hvor det blir til nytt avispapir.

Klikk for stort bilde Plasten sendes til Tyskland hvor den blir sortert etter type. Brukt plastemballasje kan gjenvinnes til ny plastemballasje, til andre produkter eller til brensel.
Klikk for stort bilde Glasset og metallemballasjen fraktes til Syklus sitt sorteringsanlegg utenfor Fredrikstad, hvor glasset og de ulike metallene (aluminium, jern osv.) skilles fra hverandre. Metallet smeltes om til nye metallprodukter og glasset blir til nye flasker, glass eller til Glava-isolasjon. Det finnes også nye produkter som "glassbetong" og "skumglass".
Klikk for stort bilde Det er Fretex Midt-Norge AS (Frelsesarmeen) som står for håndtering av tekstiler for ombruk og gjenvinning i området. Klær, sko og tekstiler fraktes til Fretex i Trondheim, hvor alt sorteres etter størrelser og typer. Fretex selger noe i egne butikker rundt om i Norge. Dette dekker Frelsesarmeens kostnader med å sende det øvrige til u-hjelpsprosjekter og lignende rundt om i verden
Klikk for stort bilde EE-avfallet kjøres til gjenvinningsbedrifter rundt om i landet. Her blir produktene plukket fra hverandre. Noe av EE-avfallet blir resirkulert, slik som plast og metall, mens andre deler inneholder f.eks. tungmetaller og blir behandlet som farlig avfall. Noen deler brukes om igjen. For eksempel kan minnebrikker fra utrangerte datamaskiner brukes om igjen i elektroniske leker
Klikk for stort bilde Farlig avfall er mange forskjellige stoffer. Noen renses og brukes om igjen, noen brennes/destrueres i spesialovner, andre nøytraliseres gjennom kjemiske prosesser. Det finnes flere bedrifter som tar hånd om farlig avfall i Norge