Gjenvinningsstasjon for selvsortering

Spesialavfall og annet avfall du ikke kan levere til vanlig renovasjon, leveres på gjenvinningsstasjonen.

Eksempel på spesialafall

  • hvitevarer - leveres gratis
  • eavfall - eks pc, mobiltel, fjernsyn etc
  • miljøavfall - leveres gratis
  • volumavfall

Les mer på NIR

Gjenvinningsstasjonen ligger på Liabø følg skilt fra E39 mot Halsahallen - ta av til gjenvinningsstasjon.

Priser gjenvinningsstasjon (inkl moms)

  • Mengde som tas med i bagasjerom på personbil kr 0,-
  • Stasjonvogn/liten henger kr 219,-
  • Varebil/stor henger kr 546,-
  • Mengder utover dette kr 363,-
  • Eternitt (pr.kilo) kr 2,25,-

Vi tar ikke kort eller kontant, betaling etter faktura.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Gjenvinningsstasjonen på Liabø

Generell åpningstid
Tirsdag klokken 17:00 - 19:00

15. mai - 31. juli
Tirsdag klokken 15:30 - 19:00