Gjenvinningsstasjon for selvsortering

Spesialavfall og annet avfall du ikke kan levere til vanlig renovasjon, leveres på gjenvinningsstasjonen.

Eksempel på spesialafall

  • hvitevarer - leveres gratis
  • eavfall - eks pc, mobiltel, fjernsyn etc
  • miljøavfall - leveres gratis
  • volumavfall

Les mer på NIR

Gjenvinningsstasjonen ligger på Liabø, følg skilt fra E39 mot Halsahallen - ta av til gjenvinningsstasjon.

Link til priser renovasjon og gjenvinningsstasjon:

Vi tar ikke kort eller kontant, betaling etter faktura.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Gjenvinningsstasjonen på Liabø

Generell åpningstid
Tirsdag klokken 17:00 - 19:00

14. mai - 30. juli
Tirsdag klokken 15:30 - 19:00