Farlig avfall

Her finner du informasjon om farlig avfall, og løsninger for å fjerne disse i Halsa.

 

Farlig avfall er i hovedsak avfall som er giftig og skadelig for mennesker, planter og dyr. Alt som har faresymbol, slik som giftig, brannfarlig, etsende osv., er farlig avfall. Asbest kommer også under kategorien farlig avfall.

Det er viktig at farlig avfall behandles separat av vanlig husholdningsavfall. Farlig avfall kan leveres gratis til Miljøstasjonen på Liabø i løpet av åpningstiden. 

MERK: Asbestholdig materiale kan ikke lenger leveres på miljøstasjonen. Det er inngått avtale med Norsk Gjenvinning AS for levering av denne fraksjonen. Prisen for levering hos NG overstiger ikke de tidligere kommunale gebyr for samme tjeneste.