Farlig avfall

Farlig avfall er skadelig for mennesker og miljø. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Farlig avfall er i hovedsak avfall som er giftig og skadelig for mennesker, planter og dyr. Alt avfall som har faresymbol, som er giftig, brannfarlig, etsende osv. Asbest kommer også under kategorien farlig avfall.

Det er viktig at farlig avfall behandles separat fra vanlig husholdningsavfall. Farlig avfall kan leveres gratis til Miljøstasjonen (her finner du åpningstider og priser) på Liabø i løpet av åpningstiden. 

 

Hvordan sorterer du farlig avfall?

 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Gjenvinningsstasjonen på Liabø

Generell åpningstid
Tirsdag klokken 17:00 - 19:00

14. mai - 30. juli
Tirsdag klokken 15:30 - 19:00