Elektronisk og elektrisk avfall

Her finner du informasjon om hvor du kan levere ødelagt eller uønsket elektronisk og elektrisk utstyr i Halsa

EE-avfall er teknologi som ikke lenger har en funksjon. Dette inkluderer kjøkkenutstyr, leketøy, mobiltelefon, elektrisk verktøy, personlige helse- og velværeprodukter i tillegg til TVer.

Det er viktig at EE-avfall er leveres til godkjent mottak fordi mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Noen deler kan gjenvinnes.

Mottak for EE-avfall:

Du kan levere EE-avfall gratis til kommunes miljøstasjon på Liabø i løpet av åpningstider. 

Alle butikker som selger slike produkter har plikt til å ta imot tilsvarende produkt i retur. Du kan levere ditt gamle produkt tilbake, gratis, selv om du har ikke kjøpt det fra den aktuelle butikken. 

Hensetting av varer på feil tidspunkt eller på feil plass anses som forsøpling og er ikke tillatt. Tidspunkt for levering av kasserte varer kan variere fra butikk til butikk.