Tilskuddordninger til frivillige organisasjoner

  • Kulturmidler
  • Tilskudd til enkelttilstak
  • Tilskudd til 17. mai arrangement
  • Tilskudd til forsamlingshus
  • tilskudd til idrettsanlegg
  • tilskudd til drift av lysløyper og oppkjøring av skispor

Spillemidler

Fristen for å søke spillemidler er 15. oktober. Her finner du informasjonsside om spillemiddelordningen.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning, som skal gi alle skoleelever kulturopplevelser utført av profesjonelle.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er et kulturtilbud for seniorer. 

Stipend og priser

  • Fritidsstipend
  • Idrettsstipend
  • Kulturprisen

Retningslinjene finner du i boksen "Dokumenter og retningslinjer". Skjemaene finner du i skjemaboksen nederst på siden. 

Skjema

I boksen nederst på siden finner du søknadskjema for driftstilskudd til lag og foreninger. 

Dokumenter og retningslinjer

Spillemidler - Bestemmelser om tilskudd til anlegg V-0732 

Kulturmidler - Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

DKS - Kommunal plan

DKSS - Kommunal plan

Fritidsstipend - Retningslinjer for søknad

Idrettsstipend - retningslinjer

Kulturpris - retningslinjer

Kulturstipend - retningslinjer

Frivilligpris - retningsliner

Ungdommens kulturpris - retningslinjer