Visma Flyt skole – Digital skole-hjem dialog

Halsa Barne- og ungdomsskole har tatt i bruk Visma Flyt skole for foresatte.

Som innlogget i Visma Flyt Skole kan du følge elevens fravær, se karakter, oppfølgingssamtaler, søke elevpermisjon, søke og endre SFO-plass og annen generell kommunikasjon med skolen.

Innlogging for foresatte