Varsel om vedtak av reguleringsplan " E 39 Leirvika - Stokkjølen" og reguleringsplan "E39 Stokkjølen - Rendalen"

Kommunevåpenet for Halsa kommune - Klikk for stort bilde 

Kommunestyret i Halsa vedtok i møte 28.11.2019, sak 40/19, mindre endringer av reguleringsplaner for ny E 39 på parsellen mellom Leirvika og Rendalen.

De berørte reguleringsplaner er «E39 Leirvika - Stokkjølen» og «E39 Stokkjølen - Rendalen».

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.


Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med sentrale dokumenter:

Saksframlegg (PDF, 407 kB)
Vedtak i Kommunestyret (PDF, 426 kB)
Planhefte Leirvika - Stokkjølen (PDF, 9 MB)
Planhefte Stokkjølen - Rendalen (PDF, 6 MB)


En kopi av plandokumenta ligger også på kommunens Servicekontor.

Frist til å klage på vedtaket om stadfesting er tre uker fra kunngjøringsdato.