Varsel om stor jordskredfare

NVE har i dag sendt ut varsel om stor jordskredfare for deler av Møre og Romsdal.

Det ventes 70 - 110 mm nedbør fra søndag til mandag morgen, som regn under ca 2000 moh. Midtre og indre strøk er mest utsatte. Stigende temperaturer og mye vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig for områder med mer enn 40 cm snø.