Varsel om økende snøskredfare i hele fylket

 

Fra Glåmen mot Vassdalen - Klikk for stort bilde

Fylkesmannen viser til varsel fra NVE. Av varselet fremgår det at det, torsdag 3.januar 2019, er meldt faregrad 3 - betydelig fare for snøskred i vårt fylke.

I morgen, fredag 4.januar 2019,  øker snøskredfaren til faregrad 4 - stor fare for snøskred (særlig områdene mot Trollheimen)

Fylkesmannen ber kommunene om å følge situasjonen og iverksette de tiltak som lokalkunnskap og planverk tilsier.

Følg varslingen på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/