Varsel frå NVE: Flaumfare og fare for jord- og flaumskred

Fylkesmannen viser til varsel frå NVE på varsom.no. Av varselet framgår det at:

Det er varsla gult farenivå for jordskred for heile Møre og Romsdal lørdag og søndag. Indre og sørlige deler av Møre og Romsdal er jordskredfaren på oransje nivå. I same periode er det varsla flaumfare på gult og oransje nivå i indre og sørlige deler av fylket. Se varsom.no for fleire detaljer.

Det er meldt mykje nedbør og sterk vind (på gult nivå) for helga. Sjø yr.no for fleire detaljer.