Utlysing av midler fra Arne Bettens minnefond

Halsa kommune som forvalter av Arne Bettens Minnefond lyser med dette ut midler til aktuelle kandidater innen bildende kunst og musikkliv i tråd med vedtektene for minnefondet. Tilskuddsbeløpet er begrenset til maks. kroner 30 000,-  pr søker.

Frist for å søke eller foreslå kandidater til å motta tildeling/støtte er 1. mai 2019.

Søknad sendes post@halsa.kommune.no, eller pr. brev til Halsa kommune, 6683 Vågland