Utbygging av høyhastighets bredbånd på Strand - Taknes og Bårset - Korsneset

Den 28. juni ble det inngått avtale mellom Svorka Bredbånd AS og Halsa kommune om utbygging og drift av høyhastighets bredbånd på Strand - Taknes og Bårset - Korsneset.

Utbyggingen av høyhastighets bredbånd i Halsa er en del av den nasjonale bredbåndssatsingen som er initiert og koordinert av Norsk Kommunikasjonsmyndighet og finansiert av kommunene, fylket og staten. Målsetningen er tilnærmet 100% dekning for husstander og bedrifter i Norge. Mange av områdene er tynt befolket og en utbygging forutsetter et offentlig engasjement.

Hva omfatter denne utbyggingen?

Den omfatter nødvendig stamlinje inn til området og spredenett ut til husstandene. I tillegg til private husstander skal bedrifter i nevnte områder tilbys høykapasitets bredbånd, samt at høykapasitets bredbånd skal kunne leveres til annen teleinfrastruktur i området (mobilmaster).

Fremdriftsplan

Oppkobling av første bedriftskunde ved Korsneset skal være ferdigstilt innen 31.12.2019.
Ferdigstillelse av utbyggingen skal være gjennomført innen 30.04.2020.