Totalforbud mot bruk av åpen ild

Det er stor lokal skogbrannfare og det er totalforbud mot all bruk av åpen ild, i og i nærheten av skog og mark.  Totalforbudet vil vedvare inntil det kommer betydelige mengder med nedbør. Opphevelse av forbudet vil bli annonsert på kommunen sine hjemmesider.