Tilstoppet kloakkledning på Halsanaustan

Kommunen arbeider med å rehabilitere en tilstoppet kloakkledning som går ut i sjøen utenfor den gamle skofabrikken på Halsanaustan

Legging av ny ledning i fjæra starter i uke 12 og forventes å bli ferdig ca 22. mars.

Kloakken går i dag på overløp og det tilrådes ikke å benytte fjæra, for opphold og lek m.m., inntil ny ledning er innkoblet og overløpet er koblet ut.

Kontaktinformasjon

Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988