Svømmehall i Halsa vedtatt og kontrahert

Det er nå vedtatt og kontrahert bygging av interkommunalt svømmeanlegg i Halsa. Oppstart av grunnarbeid blir før jul i år, og anlegget blir i henhold til framdriftsplan ferdig høsten 2021.

Svømmehallen vil bli bygd sammen med Halsahallen på østsida og dermed også tilknyttet skolen på Liabø. Den vil inneholde både opplæringsbasseng på 12,5 meter samt treningsbasseng på 25 meter, i tillegg til ordinære sanitæranlegg, badstue og opphold- og myldreareal. Samlet kostnadsbudsjett for anlegget er kroner 98.500.000,- eks MVA, som ligger innenfor økonomisk ramme vedtatt i økonomiplan for 2019 - 2022.

Prosjektet er delt i tre entrepriser. Grunnarbeider, VA og utomhus-arbeider blir utført av Opsal og Fjelnset AS, bassenger- og bassengteknikk er tildelt firmaet Prosessing Norge AS, mens det er Christie og Opsahl AS som har fått bygg-entreprisen. Det er Eggen Arkitekter AS som har bistått kommunen i konseptutvikling og prosjektering av svømmehallen. Hamsto AS har bistått i anskaffelsesprosessen og enhetsleder Rolf Sandvik er kommunens prosjektleder.

Svømmehall har vært en «våt drøm» for innbyggerne, og har lenge stått på den politiske ønskelisten i Halsa. Det er en stor glede for byggekomiteen å nå kunne bidra til realisering av planene. Dette vil gi et godt svømme– og treningstilbud for alle aldersgrupper og funksjonsnivå, og spesielt gi et stort løft for svømmeopplæringa i skolen.

Reviderte tegninger av svømmehallen (PDF, 3 MB)