Status på ombygging og modernisering av Halsa sykehjem

Informasjon om status for framdrift i proKlikk for stort bilde sjektet med ombygging og modernisering av sjukeheimen på Liabø.

Kommuneledelsen sammen med beboere, ansatte og befolkningen ellers ser fram til å starte de fysiske arbeidene med ombygging av sjukeheimen vår på Liabø. Dette er et stort prosjekt som det har foregått planlegging av i lengre tid. Prosjektering er gjennomført og finansiering er i orden.

Prosjektet er nå i en fase hvor selve anskaffelsen av bygningsarbeidene foregår. Kommuneledelsen og byggekomiteen bidrar aktivt til framdrift, men vil med dette informere om at det kan oppstå forsinket oppstartstidspunkt fordi det er innsendt klage på byggekomiteens valg av entreprenør å starte kontraktsforhandlinger med. Dette vil og må selvsagt håndteres riktig og ryddig. Kommunen vil komme tilbake med ytterligere informasjon når nødvendige avklaringer foreligger.