Spørreundersøkelse om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Oppsummering

Klikk for stort bilde

I april oppfordret vi dere å svare på en spørreundersøkelse om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

203 innbyggere og fritidsboligeiere har svart på undersøkelsen, noe vi synes er bra! Tusen takk!

Undersøkelsen ble publisert på Snillfjord, Hemne og Halsas hjemmesider og facebooksider.


Aldersfordeling

Alle aldersgrupper ble oppfordret til å svare. Flest svar kom fra aldersgruppen 30-49 år, med aldersgruppen 16-66 år hakk i hæl.


Kjønnsfordeling

68% kvinner
32% menn


Egen vurdering av fysisk form

De fleste bedømmer sin fysiske form for gjennomsnittlig og bra, mens en liten prosent bedømmer sin fysiske form for katastrofe.


Hvorfor driver du med fysisk aktivitet?

De fleste driver med fysisk aktivitet for å holde seg i form, men også mange er fysisk aktive fordi det er gøy og i forbindelse med arbeid eller for å gå ned i vekt.


Hvor ofte er du fysisk aktiv?

50% 2-4 ganger i uka
36% hver dag
12,5% 5-6 ganger i uka
1,5% sier de aldri er fysisk aktive

De fleste er faktisk fysisk aktive alene eller sammen med familie og venner. Mange trener i mer organiserte former som idrettslag eller på treningssenter.


Sykle til jobb eller skole

34% av de som har svart på undersøkelsen sykler til og fra jobb og skole (noen kun sommer og høst)
66% sykler aldri


Populære aktiviteter

Fotturer er på topp etterfulgt av skiturer, sykling og jogging. Hallidretter (fotball, håndball, volleyball m.m.) skårer dårlig i denne undersøkelsen.


Er du fornøyd med tilrettelegging for friluftsliv i kommunen?

De fleste er godt fornøyd.

Stikk UT! og 10 på toppturene er populære. Positive tilbakemeldinger på oppkjørte skiløyper.

Det kom inn forslag på universelt utformede turstier, fiske- og badeplasser og overnattingsmuligheter i naturen.


Er du fornøyd med tilrettelegging for idrett i kommunen?

De fleste er godt fornøyd.

Flere mener aktivitetene er sentrert på Liabø og Kyrksæterøra.

Det kom inn mange gode forslag, som f.eks. klatrevegg, skatepark, skøytebane, friidrettsbane, skiskytteranlegg m.m. Det er også etterspørsel etter organisert gruppetrening innenfor dans, aerobic e.l. for alle aldersgrupper.


Hindringer for å være fysisk aktiv

"Tidsklemma" og "dørstokkmila" gikk igjen i svarene. Også avstand, helse/sykdom og kostnader knyttet til medlemskap kan være en hindring.


Hva kan kommunene bidra med?

"Få meg opp av godstolen!"

Legge til rette for f.eks. rasteplasser, badeplasser, nærturer, arrangere kurs i livsstilsendring/motivasjon og aktivitet på kommunale arbeidsplasser. Alle, uansett alder, skal ha et aktivitetstilbud.

 

Arbeidsgruppa har mottatt mange gode forslag som vi tar med oss i det videre planarbeidet.

Igjen, tusen takk!

Kontaktinformasjon

Trine Glåmen
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 905 74 443
Bente Normann Løvik
informasjonssjef
E-post
Mobil 478 87 220