Sommerjobb for ungdom

Ungdomsrådet - Klikk for stort bilde


I år som tidligere kan bedrifter søke Halsa kommune om tilskudd til å ta ungdom inn i sommerjobb. Halsa kommune tilbyr også jobber gjennom denne ordningen.

Sommerjobb i bedrift?

Ungdommer mellom 15-17 år oppfordres til å kontakte bedrifter de ønsker å arbeide i. Dersom bedriften tar ungdom inn i jobb som faller inn under kriteriene, kan bedriften søke om tilskudd som dekker deler av lønnsutbetalingen.

Her finner du mer om kriterier, fristen for å melde seg inn i ordningen og elektronisk søknadsskjema som bedriften benytter

Sommerjobb i kommunen?

Kommunen tilbyr også jobb til ungdom som faller inn under denne ordningen. Søknadsfristen er satt til 25. april. Ungdom søker gjennom søknadsskjema her:

SØKNAD OM SOMMERJOBB I HALSA KOMMUNE

Kontaktinformasjon

Ragnhild Godal Tunheim
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446