Skolefritidsordningen (SFO) - Søknadsfrist 1. juni

Fra skoleåret 2019/2020 har kommunene som skal bli til Heim kommune vedtatt felles betalingssatser og vedtekter

SFO i Heim kommune