Sjøområdeplan Nordmøre på 2. gangs høring

Fiskefartøyet Inger Hildur - Klikk for stort bildeFiskefartøyet Inger Hildur

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14

Reviderte plandokumenter, saksbehandling og vurdering av merknadene fra første høringsrunde finnes direkte under Sjøområdeplan Nordmøre eller på hjemmesiden til Tingvoll kommune under "Nyheter" eller "Høring, prosjekt og planer".

Les høringsbrevet

Se plankartet

Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan Nordmøre. Alle kommunene har lagt ut denne kunngjøringen på sine hjemmesider.

Høringsfrist er fredag 19. januar 2018

Høringsuttalelser merkes «Sjøområdeplan Nordmøre» og sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller pr. e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktinformasjon

Odd Eirik Hyldbakk
Kommunalsjef
E-post
Mobil 958 67 670