Oppdrettslokalitet ved Vullum i Halsafjorden - søknad om endret anleggsutforming

Lerøy Midt AS søker om arealutvidelse ved oppdrettsanlegget (ikke økning av lokalitetens MTB)

Bakgrunnen for søknaden er behovet for mer plass ved håndtering av fisk.


Søknadsdokumentene er også utlagt på servicekontoret.
 

Om du har merknader til søknaden, kan de sendes til:

postmottak@halsa.kommune.no eller Halsa kommune, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland innen 28. mai 2018.