Nye rekkverk for å forbedre trafikksikkerheten

For å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veier, har kommunen i uke 47 satt opp rekkverk ved utsatte punkter. Det er satt opp rekkverk i Trøavegen og i Halsavegen av entreprenør Gjerde AS.

Dette er det siste tiltaket på kommunale veier, utenom vanlig drift, som belastes veibudsjettet i Halsa kommune.

Kontaktinformasjon

Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988