NAV Halsa har stengt deler av onsdag 21.august

Åpent fra kl. 13:00 - 15:30