Ledige stillinger som barnehagelærer i Halsa kommune barnehageåret 2019/2020 (15.8.2019 - 14.8.2020)

Det lyses ut, på generelt grunnlag, stillinger som barnehagelærer i barnehagene i Halsa kommune for barnehageåret 2019/ 2020.

Halsa kommune har 3 barnehager. Barnehagene er underlagt oppvekstsektoren og enhetsleder for barnehagene er nærmeste leder.

Våre barnehager er:

 • Liabø barnehage som er en 2-avdelings barnehage med ca. 35 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Valsøyfjord barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Halsanaustan barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år

Arbeidsoppgaver

 • Lede din avdeling i henhold til gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med barnehagens egne planer
 • Veilede de andre ansatte på din avdeling og sørge for at Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet
 • Lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering på din avdeling
 • Du skal samarbeide tett med styrer i barnehagen og eksterne samarbeidspartnere for oppfølging av barn med spesielle behov
 • Lede arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen

Formelle krav til stillingen

 • Du må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner i tillegg til formelle krav

 • Erfaring fra arbeid i barnehage
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gjerne erfaring fra arbeid med barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har barnet i fokus
 • Du er ansvarsfull og har evne til å jobbe selvstendig
 • Du tar initiativ, er en pådriver i det daglige arbeidet
 • Du har evne til å skape engasjement
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og strukturert
 • Du har godt humør

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt faglig miljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kommunalt avtaleverk

Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli vektlagt ved ansettelse. Det kan bli aktuelt med intervju. 

Gyldig politiattest i henhold til barnehageloven må fremlegges før tiltredelse.

 

Søknadsfrist: 6.4.2019

 

Søknad på stillingen må sendes elektronisk. Det er viktig at søknaden er så fullstendig som mulig, også om du allerede har en stilling i Halsa kommune.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.

 

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938