Ledig sykepleierstilling ved helse og omsorg, 100 % stilling vikariat

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse tom 30.09.19, med mulighet for forlengelse.

Helse og omsorg i Halsa består av sykehjem med skjermet og somatisk enhet, hjemmetjeneste, og habiliteringstjeneste. I tillegg er det tett samarbeid med legekontor, helsestasjon og psykisk helse. Sykehjemmet ligger plassert på Liabø, midt i kommunen i nær tilknytning til andre kommunale tjenester. Sykehjemmet er sammenbygd med Liatun omsorgsboliger, hvor hjemmetjenesten har sin base.

Helse og omsorg har felles tredelt turnus, og har fleksible arbeidstidsordninger hvor det blir planlagt turnus for 6 eller 12 uker om gangen. Helse og omsorg benytter fagprogrammet Gerica.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i daglig stell, aktivisering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Tredelt turnus, med arbeid tredje hver helg
 • Bidra til et godt samarbeid med kollegaer

Formelle krav:

 • Autorisert sykepleier

Personlige egenskaper:

 • Stort engasjement for brukere og pårørende, positiv, fleksibel og samarbeidsorientert
 • Ansvarsfull og evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø   
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kommunalt avtaleverk

Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli vektlagt ved ansettelse. Det kan bli aktuelt med intervju.

Krav om politiattest vil bli fremlagt ved ansettelse.

For nærmere opplysninger kontakt fagleder sykehjem, Siri Sæterbø, tlf 46 92 45 99, fagleder hjemmetjenesten, Hilde Sponås Betten, tlf 90 80 07 40 eller enhetsleder helse og omsorg, Gunhild Megård tlf 97 66 02 83.

 

Søknadsfrist: 5.5.2018

Søknad på stillingen må sendes elektronisk. Det er viktig at søknaden er så fullstendig som mulig.  

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med intervju.

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Siri Sæterbø
Fagleder sykeheim
E-post
Mobil 469 24 599
Gunhild Engeset Megård
Enhetsleder Pleie og Omsorg
E-post
Mobil 976 60 283
Hilde Betten
Fagleder Hjemmesykepleien
E-post
Mobil 908 00 740