Ledig kommunal legestilling, 100 % fast, fra 1.9.2018

Listestørrelsen for legehjemmelen er i dag på 700.

Halsa kommune har er et lite, men veldrevet kommunalt legekontor. Vi har 2 kommunale legehjemler i 100 %, hvor av 1 hjemmel er ledig fra 1.9.2018.

I tillegg har kommunen 1 turnuslegestilling.

For hjemmelen gjelder følgende arbeidsoppgaver:

  • Kommunale oppgaver på inntil 7,5 timer pr uke
  • Kurativ legevirksomhet
  • Deltakelse i 9-delt vaktordning i samarbeid med fastlegene i Aure og Smøla. På vakt blir legebåten Øyvakt benyttet.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Annet skandinavisk språk kan likevel vurderes.
  • Gode datakunnskaper

Vi tilbyr:

  • Kvalifisert og innarbeidet medarbeidergruppe som betjener et godt utstyrt legekontor
  • Stor påvirkningsmulighet i forhold til utforming av stillingen
  • Konkurransedyktige vilkår ved lønnsfastsettelse
  • Vi bruker disse fagsystemene: System X (legekontor), HsPro (helsestasjon) og Gerica (helse- og omsorg)

Søker bør ha førerkort for bil. Ved ansettelse vil man legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne. For øvrig legges til grunn vilkår som fremgår av avtaleverk mellom Dnlf og KS.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

 

Søknadsfrist: 28.7.2018

 

Søknad på stillingen må sendes elektronisk. Det er viktig at søknaden er fylt ut så nøyaktig som mulig. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Gunhild Engeset Megård eller rådmann Anita Ørsal Oterholm. 

 

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Anita Ørsal Oterholm
Rådmann
E-post
Mobil 938 55 035
Gunhild Engeset Megård
Enhetsleder Pleie og Omsorg
E-post
Mobil 976 60 283