Kulturarvplan i Halsa kommune - kom med innspill

Kulturhistorie - Klikk for stort bildeKulturhistorie
Hva mener du er viktig å ta vare på av kulturarv i Halsa kommune? Hva bør vi fortelle nåtid og ettertid? Hva slags verdiskapingspotensiale ser du med bakgrunn i kulturarven vår? Vi vil gjerne få med dine innspill!

FORMÅLET MED PLANEN

 • Det er mål om at alle kommuner i landet skal utarbeide en slik plan for å bedre være i stand til å forvalte, formidle, verne og skape nye muligheter med utgangspunkt i kulturarven.
 • Vi skal registrere viktige kulturminner og hensynssoner i arealdelen av kommuneplanen, og vi skal utarbeide en tiltaksdel som prioriterer hva som skal satses på med bakgrunn i kulturarven.

Riksantikvaren har mål om at 90% alle kommuner i landet skal ha en kulturminneplan i løpet av 2020. Halvparten av Norske kommuner, Halsa inkludert, har fått kr 100 000 hver i den forbindelse (PDF, 261 kB). Midlene brukes til gjennomføring og noe faglig assistanse.  

Tema og objekt som er med i en slik plan vil bli prioritert framfor andre når det gjelder offentlige tildelinger og tilskudd fra kulturminnefondet.

PROSESSEN

 • Vår 2017: Igangsetting av arbeidet, arbeidsgruppe etablert, jevnlige møter.
 • Høst 2017: Fase med grendamøter og innspill - frist for innspill er 15. februar 2018
 • Juni - september 2018: Offentlig høring - nye innspill. Det blir arrangert folkemøte i høringsperioden.
 • Oktober 2018: Ferdigstilling av plan.
 • Mål om vedtak innen utgangen av 2018.

Planen skal ha en kunnskaps- og analysedel, og en mål og tiltaksdel. Vi trenger innspill til alle deler av planen.

ARBEIDSGRUPPA
Lars Indreiten - historieinteressert
Einar Oterholm - Heimbygdlaget
Ellbjørg Reiten - politisk representant
Åse Bergset - arealplan Halsa kommune
Peder Botten - Halsa Ungdomsråd
Grete K. Glåmen - Halsa Ungdomsråd
Bjørn Fjærli - Geitbåtmuseet
Ivar Vullum - historieinteressert
Mari Westad - Halsa Næringsforening
Ragnhild Godal Tunheim - leder planprosess
 

MEDVIRKNING OG INNSPILL
En god plan speiler en god prosess der det er lagt  til rette for innspill og reell medvirkning. En planprosess legges helst opp etter den såkalte "medvirkningsstigen" der innbyggere tas med så langt opp i stigen som mulig.

Medvirkningsstigen - Klikk for stort bilde Nivå 1-6: Politisk deltager er med helt til topps der siste fase er vedtak og delegering av beslutning.

Nivå 1-4: Arbeidsgruppa er med fram til den legges fram for politisk vedtak. Gjennom møter, verksteder og dialog kan alle som ønsker det være med i disse trinnene.

Nivå 1 og 2: Informasjon og offentliggjøring (minimumskrav i en planprosess) regnes ikke som medvirkning. Nivå 3 og 4 må gjennomføres dersom vi skal sikre god medvirkning

Tiltak for medvirkning

 • Grendamøter i kretsene Halsa/Løvik, Blekken og Vågland, Ytre og Indre Valsøyfjord/Engdal/Rodal krets.
 • Invitasjon til å komme med innspill, brev sendt lag, foreninger, utvalg og råd i kommunen - frist for innspill utsettes fra 4. januar til 15. februar.
 • Offentliggjort mulighet for innspill til planen - frist 15. februar.

SEND INNSPILL
Har og/eller noen du representerer innspill til planen? Send i epost til post@halsa.kommune.no innen 15. februar. Merk eposten med "Innspill til kulturarvplan".

 

-----
Er du litt ekstra interessert, her kan du se mer om hva som skjer i prosessen

Referat fra grendamøtene
Det ble produsert mye på store ark og gullapper under grendamøtene, referat fra dette kommer først i selve planen. Det som kom inn av muntlige innspill i tillegg til det gruppene gjennomførte av arbeid, finner du i referatene:

 1. Grendamøte på Fredheim 22. november (PDF, 32 kB)
 2. Grendamøte på Bergtun 29. november (PDF, 13 kB)
 3. Grendamøte på Lerviklandet grendahus 30. november (PDF, 77 kB)


Referat fra prosjektgruppemøtene


Politiske vedtak som grunnlag for igangsetting av planarbeidet

 1. Kommunal planstrategi for 2016-2020 (PDF, 2 MB)
 2. Vedtak om igangsetting av arbeid med Temaplan for kulturarv i Halsa kommune (PDF, 114 kB)

Kontaktinformasjon

Ragnhild Godal Tunheim
Rådgiver kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446
Åse Bergset
Planlegger
E-post
Mobil 995 78 922