Kommunens trafikksikkerhetsplan skal oppdateres og rulleres

Det varsles derfor planoppstart for Trafikksikkerhetsplan for Halsa kommune.

 

Formannskapet er kommunens trafikksikkerhetsutvalg og vil ha den politiske styringen med planarbeidet.

 

Planen skal beskrive trafikksikkerhetstiltak på alle veger for alle typer trafikanter.

 

Planen skal omfatte både fysiske tiltak og tiltak som fremmer positiv adferd i trafikken.

 

For å få et best mulig grunnlag til å lage en trafikksikkerhetsplan som sikrer og oppfyller kommunens mål om trygg ferdsel, er kommunen avhengig av innspill fra innbyggere/brukere av ferdselsårene.

 

Lag/foreninger så vel som enkeltpersoner inviteres til å fremme sine forslag for å bidra til større sikkerhet for alle som ferdes i trafikken i Halsa.

 

Høringsinnspill og forslag til gode tiltak for å bedre trafikksikkerheten i kommunen sendes:

 

Halsa kommune, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland

eller e-post:

postmottak@halsa.kommune.no

 

Frist til å komme med innspill settes til 20. august.

Gjeldende trafikksikkerhetsplan finner du ved å trykke på linken under.