Kommunale kulturmidler 2018

Klikk for stort bilde Tormod Ellingsen

Kultur- og frivilliglivet i Halsa blomstrer takket være frivillig innsats året rundt! Halsa kommune yter en årlig liten skjerv i form av tilskudd til frivillige lag og foreninger. Tida er nå inne for å søke.

Tilskudd til allment kulturarbeid

Foreninger, lag og organisasjoner som driver aktivitet innenfor begrepet allment kulturarbeid, kan søke om kommunalt tilskudd. Arbeid rettet mot barn og unge blir prioritert.

Tilskudd til drift av idrettslag tilknyttet NIF

Idrettslag kan søke om kommunalt driftstilskudd. Det minnes om at regnskap for 2017 og idrettens kontoplan må legges ved søknaden dersom den skal være gyldig. Skjema for idrettens kontoplan finnes på samme side som søknadsskjema.

 

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Nærmere opplysninger fås ved Halsa kommune på telefon 71 55 96 00.

Søknadsfrist: 15.04.2018