Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Klikk for stort bilde

Halsa kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted driftet av Miljødirektoratet.

 

Kom med innspill

Om du har kommentarer til et friluftsområde eller tursti, vil vi at du merker av dette i kartet og gir oss tilbakemelding. Innspillsknappen finner du øverst til høyre i kartet.

Du kan selvfølgelig også sende inn kommentarer på e-post uten bruk av kartet. 

post@halsa.kommune.no

 

Klikk her for å hente inn kartet 
 

Frist

Innen 1. april 2019.
 

Dette ønsker vi innspill på

  • Turstier
  • Friluftsområde sommer og vinter, eksempel skøytebaner, skiløyper, steder man plukker sopp og bær
  • Utendørs møteplasser
  • Strandsoner og badeplasser
     

Formålet med kartleggingen

Halsa kommune skal kartlegge og verdsette friluftsområdene i kommunen vår. Formålet med kartleggingen er å identifisere, utvikle og ivareta areal for friluftsliv, også for kommende generasjoner. Kunnskapen skal brukes som grunnlag i arealplanlegging- og forvaltning og slik sikre innbyggernes mulighet til å drive et variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen ellers. Vi ønsker også å sikre og utvikle område med ulike kvaliteter for å bidra til et bredt spekter av friluftsaktiviteter for alle.
 

Arbeidet så langt

Arbeidsgruppen består av Robert Sørlie, Trine Glåmen og Åse Bergset. Arbeidsgruppen har tegnet inn områder som blir brukt til fritidsaktiviteter og verdsatt dem etter kriterier satt av Miljødirektoratet.

Veileder fra Miljødirektoratet (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Robert Sørlie
E-post
Mobil 402 37 077
Trine Glåmen
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 905 74 443