Julehelsing frå ordfører

Klikk for stort bilde  

I år vet jeg allerede en uke før julekvelden hvilken pakke jeg setter aller størst pris på. En eske sjokoladehjerter fulgt av et julekort lagt i posthylla mi på Rådhuset. Med fin håndskrift sender en ung dame en varm takk til meg og kommunen for den måten hun er tatt imot på som innflytter. Selv om det er mange andre enn ordfører som skal ha mest av takken for dette, så gir det politikk for meg som ordfører en veldig konkret mening. Det handler mest av alt  om å legge til rette for gode liv og dager for innbyggerne. Takknemlighet og glede over en god mottakelse i kommunen er en hilsen til hele samfunnet – for smil, vennlighet, inkludering og en hjelpende hånd som til sammen gjør at folk føler seg vel og velkommen. Den sosiale kapitalen er viktigere i samfunnsbygginga enn all verdens fysisk tilrettelegging. Jula er ei fin tid for nye innskudd på den «sosiale kapitalkontoen».

12 år har gått fort, og jeg har alt overveiende hatt verdens artigste «jobb». Stadig saker og initiativ  som kan bidra til positiv samfunnsutvikling, selv om erfaringa for alle som har prøvd er at døgnet har for få timer. Politikk er definitivt et lagarbeid, og uten støtte i et flertall som engasjerer seg og bruker mer tid på å finne muligheter enn problemer,  får en ordfører gjort lite.  Jeg benytter derfor anledningen til å takke for samarbeid og støtte. 
Uten sammenligning har kommunesammenslåinga vært den vanskeligste saken jeg har vært med å avgjøre, selv om det også gikk kraftige politiske stormkast i skolestruktursaka fram til bygging av ny felles skole for kommunen i 2011 -12. Alle involverte og engasjerte har nok sin selvstendige analyse av disse sakene, og jeg skal også la min ligge i denne omgang. Men en side har jeg lyst til å ta frem – nettopp respekten for hverandre og for at ulike syn er grunnleggende for folkestyre vårt. Å kunne skille sak og person når temperaturen  blir høy er utrolig viktig. Derfor har jeg ofte satt like stor pris på saklig uenighet som støtte fra meningsfeller i den politiske debatten. 

Heim kommunestyre har nå vedtatt sitt budsjett. Tjenester og strukturer videreføres som i dag, og det ble plass til påplussinger utover vanlig justeringer for kostnadsvekst. Tjenesteområdet Helse, mestring og familie sammen med kultursektoren blir bla styrket. Det er også verdt å nevne at store investeringsprosjekter som ny brannstasjon på Kyrksæterøra og svømmehall i Halsa blir realisert,  sammen med fullføring av igangsatte prosjekter. Mye annet kunne vært nevnt, men min vurdering i stort er at vi får en start for ny-kommunen som har gode økonomiske og driftsmessige forutsetninger.  Ikke alt er nødvendigvis klappet og klart i smått og stort enda, men med samme gode vilje og innsats som de ansatte har vist i forberedelsen til sammenslåinga, er jeg trygg på at vi kan møte nyåret uten bekymringer. Og dukker det opp utfordringer er jeg også sikker på at kommuneledelsen med rådmann Aarvaag i spissen vil arbeide ufortrødent for å finne løsninger. 

Jeg er av journalister spurt om det føles vemodig at Halsa kommune opphører som egen kommune. Svaret er selvsagt ja, og det vet jeg at mange andre også synes. For egen del har jeg sagt at dette vemodet skal få plass fram til nyttårskvelden, men deretter er det nysgjerrighet, engasjement og innsats for Heim som gjelder. Heim kommune som samfunn må lykkes for at det fortsatt skal bli godt å bo og virke også i tidligere Halsa. 

Jeg vil avslutte min julehilsen med å takke en svært dyktig og dedikert arbeidsstokk i Halsa kommune, og på det personlige plan for gode vennskap jeg ville gått glipp av uten jevnlig tilhold på Rådhuset. Jeg vet at kommunesammenslåinga har gitt organisasjonen svært mye endringsarbeid. Og mange har bitt sammen tenner for å bidra.  Nå hører jeg ofte latter på rådhuset, og jeg ser gjensidig smittende energi når nye kolleger møtes og jobber sammen. Jeg tror på mange gevinster av at ansatte møtes, deler kunnskap og løser oppgaver sammen.  Hjertelig takk for laget og lykke til framover !

God jul og godt nyttår !