Invitasjon til grendamøter - kulturarvplan i Halsa kommune

Fra kulturminnedagen i Halsa 2012 - da vi ble kåret til landets beste kulturminnedagarrangement! Tema for dagen var: Da fjorden var vegen og verden. - Klikk for stort bildeFra kulturminnedagen i Halsa 2012 - da vi ble kåret til landets beste kulturminnedagarrangement! Tema for dagen var: Da fjorden var vegen og verden.
Halsa kommune er i gang med arbeid med kulturarvplan. Det er mål om at alle kommuner i landet skal utarbeide en slik plan for å bedre være i stand til å forvalte, formidle, verne og skape nye muligheter med utgangspunkt i kulturarven.

Hva mener du vi bør ha med i en kulturarvplan for Halsa kommune?
Sammen med lokalutvalgene, inviterer vi til tre grendamøter der alle interesserte ønskes velkommen!

Kl. 19:00, fordelt på steder og dato:

Servering av kulturarvmat og kaffe ved Bygdekvinnelaga og sanitetsforeningen.

PROGRAM
- Velkommen ved lokalutvalget
- Litt historiefortelling om grendahuset vi er i
- Ungdommen har ordet - kulturarv noe for oss?
- Om kulturarvplanarbeidet - hvorfor og hvordan?
- Gruppearbeid og innspill til hva som er viktig å ta vare på - og formidle av kulturarven
- Vegen videre

Riksantikvaren har mål om at 90% alle kommuner i landet skal ha en kulturminneplan i løpet av 2020. Halvparten av Norske kommuner, Halsa inkludert, har fått kr 100 000 hver i den forbindelse. Midlene brukes til gjennomføring og noe faglig assistanse.  

Tema og objekt som er med i en slik plan vil bli prioritert framfor andre når det gjelder offentlige tildelinger og tilskudd fra kulturminnefondet.

Arbeidsgruppa for kulturarvplanarbeidet i Halsa kommune
Lars Indreiten - historieinteressert
Einar Oterholm - Heimbygdlaget
Ellbjørg Reiten - politisk representant
Åse Bergset - arealplan Halsa kommune
Peder Botten - Halsa Ungdomsråd
Grete K. Glåmen - Halsa Ungdomsråd
Bjørn Fjærli - Geitbåtmuseet
Ivar Vullum - historieinteressert
Ragnhild Godal Tunheim - leder planprosess

Medvirkning
Alle innbyggere skal informeres om arbeidet og gis mulighet til å komme med innspill til planen. Første ledd i dette er gjennomføring av grendamøter som dekker hele kommunen. Relevante lag og foreninger vil motta henvendelse og invitasjon til å komme med innspill. Formannskapet har pekt på lokalutvalgene som en viktig samarbeidspart i dette planarbeidet. Skolen vil også inviteres med. Planen legges etterhvert ut på offentlig høring og vil gjennom dette invitere til innspill og kommentarer fra innbyggere og andre med interesse for arbeidet.

Vi har opprettet facebookside i forbindelse med planarbeidet, trykk liker, følg med og kom med innspill.
 


 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Godal Tunheim
Rådgiver kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446