Informasjonsmøte om regulering av våre to gravsteder - 1. august

 

Tid:

1. august 2018

  • Klokka 17:00 for festerne på Valsøyfjord gravsted  
  • Klokka 18:30 for festerne på Halsa gravsted

Sted:

Kinosalen i Halsahallen

Innleid konsulent Øystein Folden fra Folden grønt og plan, leder i menighetsrådet, kirkegårdsarbeider og konstituert kirkeverge vil være til stede for å svare på spørsmål.

Reguleringsarbeidet på våre gravsteder er noe vi er pålagt å foreta oss dersom vi skal drive gravstedsforvaltning i tråd med nasjonale lover og vedtekter.

Arbeidet er lagt ut på anbud og så snart den prosessen er ferdig, blir det oppstart. Vi håper å komme i gang i løpet av september.