Hurra, nå blir det svømmehall!

På torsdagens kommunestyremøte ble det vedtatt å gå videre med planlegging og spillemiddelsøknad for bygging av svømmehall etter alternativ 2, med både et 12,5 meters opplæringsbasseng og et 25 meters treningsbasseng.