HeimKultur 2019-2021

Nå kan ditt lag være med og forme kulturen i Heim kommune. Fellesnemnda har bevilget 4 millioner kroner til aktiviteter og arrangementer som har kulturbygging i Heim som hovedmål. Nye relasjoner og nye aktiviteter på tvers av gamle kommunegrenser. 

"Vi skal bli så gode på kultur at folk drømmer om å flytte Heim". Har du en god idé? Ta en titt i kriteriene og send en søknad til enhet for kultur, postmottak@hemne.kommune.no. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.