Halsa har et godt 2018 å se tilbake på

Økonomisk ble 2018 et svært godt år. Mye som følge av ekstraordinær overføring av midler fra staten i forbindelse med fordeling av inntekter ved salg av laksekonsesjoner, og gjennom god og disiplinert økonomisk drift ute i enhetene. Et mindreforbruk på vel 19 mill. kroner og et resultat på 4,7%, gir gode bidrag  til viktige prosjekter og inn i ny kommune. Året føyer seg slik sett inn i rekken av gode økonomiske år for kommunen, prosentvis av samla kommunebudsjett eller ut fra størrelsen på kommunen, er kommunen en av de med best økonomisk resultat av kommunene på Nordmøre.

Arbeidet med kommunesammenslåing fra 1. jan. 2020 fortsatte gjennom året og har krevd mye tid og energi, noe som nødvendigvis påvirker tjenesteytingen i en kommune med begrensa bemanning. Med mye godt arbeid på enhetene har kommunens primære oppgaver blitt godt ivaretatt også i 2018 på tross av alle oppgaver og merarbeid som følge av kommunereformen.

Med ønske om en riktig god påske til alle ansatte, innbyggere og besøkende. 

 

Vågland 09.04.2019

John Ole Aspli