Gladnyhet - stor tildeling i Den kulturelle spaserstokken 2019!

Klikk for stort bilde Halsa kommune har søkt og fått fylkeskommunale midler i ordningen Den kulturelle spaserstokken også for 2019.

Det er med stor glede vi mottar rekordtildeling fra Møre og Romsdal Fylkeskommune for neste år. Vi har siden 2010 og på bakgrunn av årlige søknader mottatt verdifulle kroner til et kulturtilbud for seniorer i kommunen.

Tildeling fra fylket for 2019 er på ca. kr 90 000.

Gjennom dette tilskuddet og i tillegg kommunale midler, bidrag fra "Liatun og sykehjemmets venner" og egenandeler har vi rike muligheter til et variert og godt kulturprogram. Totalt utgjør rammen kr 180 000 for neste år.

Det lages nytt program hvert år der vi søker profesjonalitet, variasjon og bredde. Det er en bredt sammensatt programkomite som står bak ordningen i Halsa.

Les mer om ordningen Den kulturelle spaserstokken.

Har du innspill eller ønsker til kulturprogrammet for 2019? Kontakt oss gjerne!

Stor takk til Møre og Romsdal Fylkeskommune for raus tildeling! 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Godal Tunheim
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446