Fysioterapeut på plass fra 2.januar 2019

Fysioterapeut 

Fra 2.januar 2019 vil det være fysioterapeut på plass i hjemmelen til Mari Jacobsen Solberg.

Vikaren heter Sebastian Conrad Håkansson, og blir å treffe på telefon 41 26 62 70.