Frivillige lag og organisasjoner kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019

Har du ein frivillig organisasjon som har hatt momskostnadar på meir enn kr 7000 i 2018? Nå kan du søke momskompensasjon, forutsatt at du er registrert i Frivilligregisteret.

 

Søknadsfrist 1. september 2019

 

Du kan lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.