Frist for å søke spillemidler 2019

Idrettsglede - Klikk for stort bilde SØKNADSFRIST FOR SPILLEMIDLER 2019

Halsa kommune informerer med dette om at søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter og anlegg gjennom spillemiddelordningen 2019 har frist 15. oktober 2018

Søknad om tilskudd til idretts-, nærmiljø-, friluftsanlegg fremmes elektronisk på siden www.idrettsanlegg.no.

Her finner du mer informasjon om spillemiddelordningen.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Godal Tunheim
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446