Fantastisk stor oppslutning om strandryddeaksjonen i Halsa 3. og 5. mai! Aksjonen fortsetter

Statusrapport:

På Halsanaustan har Lerøy Midt AS sammen med Halsa IL og Halsa småbåtlag ryddet minst 750 kilo søppel. 

Lerøy Midt AS  og Aakvik rogn og stamfisk sammen med Halsa Sanitetsforening har ryddet 19 sekker og mye annet fra Hønsvika til Vikan og på Fjærviksannan.

Otnesbrygga veteranbåtklubb i Valsøyfjorden har ryddet fra Otnesbrygga til Otneselva og tatt opp ca 150 kilo strandsøppel.

Valsøyfjord sanitetsforening sammen med Otnesbrygga veteranbåtklubb har til sammen samlet strandavfall i 60 sekker på Lervikområdet. 

Valsøyfjord pensjonistforening har hittil samlet 30 sekker og ryddeaksjonen fortsetter. 

Valsøyfjord barnehage har også plukket mange sekker med strandavfall. 

I Storvika på Taknes er det samlet en stor dynge med plast, bilhjul og anna gjenstander.

Halsa bygdekvinnelag har samlet sammen mange aksjonsgrupper og skal rydde rundt hele Skålvikfjorden den 9. mai.  

Totalt 150 sekker, samt mange store gjenstander er allerede samlet sammen for henting før helga!

Formannskapet har bevilget midler slik at vi har ressurser til å rydde enda flere strender!

I Halsa tar vi sikte på å bli beste strandryddekommune på Nordmøre og i Sør-Trøndelag i 2018 og oppfordrer alle som vil rydde om å ta kontakt.

Tusen takk for innsatsen for renere strandmiljø – som fortsetter!

Kontaktinformasjon

Tove Karin Halse Lervik
Frivilligkoordinator
E-post
Mobil 902 42 585
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988