Et mer demensvennlig samfunn

Klikk for stort bilde Vi er i gang med kursing i Halsa for et mer demensvennlig samfunn. Dette i bakgrunn av en avtale som er signert mellom ordfører og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Lisbeth Rugtvedt.

Måler er å kurse alle som arbeider i servicenæringer i Halsa, både på offentlige og private arbeidsplasser, i løpet av 2019. Invitasjon om kursing vil komme, men er det noen som er ivrig og ønsker dette fort, eller har spørsmål, ta kontakt med Halsa Frivilligsentral på telefon 90242585. 

Styremedlemmer i Halsa demensforening og/eller ansatte i helse og omsorg, tar oss gjennom kurset med PowerPoint, filmer og åpen dialog for spørsmål.

Generelt om kampanjen:
Nasjonalforeningen for folkehelsen har satt i gang kampanjen Demensvennlig samfunn for å skape bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens. Over 77 000 mennesker i Norge har demens og minst 40 000 bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det vil bli et behov for å legge bedre til rette slik at personer med demens lettere kan fortsette å delta i lokalmiljøet.

Målet med vår landsomfattende kampanje for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter.

Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.

Derfor har Nasjonalforeningen for folkehelsen utviklet et kursopplegg til personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.