Endring i gårdsnummer for alle eiendommer i Halsa

På grunn av sammenslåingen av matrikkel og grunnbok i nye Heim Kommune blir alle gårdsnummer i Halsa endret. Det vil bli endringer i alle de 3 kommunene Halsa, Hemne og Snillfjord. Det er Kartverket som styrer og gjennomfører denne prosessen. Ny nummerserie ble godkjent i brev datert 21.09.2019 fra Kartverket.

Endringen berører 2156 grunneiendommer, 171 festetomter, 14 seksjoner og 6 jordsameier i Halsa, som vil få lagt til 200 på sitt gårdsnummer. Det vil for eksempel si at eiendommer med gårdsnummer 6 vil blir 206 og eiendommer med gårdsnummer 127 blir 327 osv.
 

Endringene trer i kraft og vil være synlige i eiendomssøk og oppslag mot matrikkel og grunnbok fra 01.01.2020. For mer informasjon se kommunens hjemmeside.