Brudd på kommunal hovedvannledning!

Brudd på ledningsanlegget er reparert, men det anbefales å koke vannet. 
Klikk for stort bilde

Bruddet på ledningsanlegget er reparert, men det er problemer å få stabil vanntilførsel til pumpene på Otnes, sannsynligvis pga. luftlommer i røranlegget. Vannet vil nå dessverre være misfarget og hvitt pga. luftbobler.

Kommunen anbefaler koking av drikkevannet fra Henna- til Hjeldnes inntil prøver kan analyseres av vannforsyningen. 

Ved spørsmål kontakt Drifts- og næringsavdelingen ved Lars Wiik, tlf. 715 59 600  eller  906 62 988. Oppdateringer vil komme fortløpende til berørte, samt på kommunens hjemmeside og facebook.