Brannfare - vis aktsomhet

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Marka er svært tørr nå om dagen og vi oppfordrer alle til å være aktsomme og ekstra forsiktige ved bruk av ild. Det er alltid den som gjør opp ild som har ansvar for at dette skjer i kontrollerte og ansvarlige former og følger gitte påbud.