Bli med i program for kulturminnedagene 2018

Fra kulturminnedagene i Halsa 2014 1 Tormod Ellingsen Kulturminnedagene arrangeres i Norge for 25. året på rad og foregår 8.-16. september. Lag og foreninger inviteres med dette til å bidra i fellesarrangement for Halsa, Hemne og Snillfjord lørdag 8. september på Vinjeøra.

Nye Heim kommune arrangerer Kulturminnedagen 8. september 2018 ved Bua – Gammeløra - på Vinjeøra

Årets nasjonale tema er: "Typisk norsk - ikke bare norsk"

Lag og foreninger i Nye Heim kommune inviteres til å være en del av arrangementet. Lag og foreninger oppfordres også til å samarbeide om aktiviteter. Har ditt lag/din forening lyst til å bidra, gir dere beskjed om hva dere ønsker å bidra med til:

Fristen er 1. august. Vi ber også om at det estimeres en kostnadsramme på det dere vil bidra med. 

Organisering og tilrettelegging blir ivaretatt i samarbeide med ansatte på kultur i Nye Heim kommune. Det kalles inn til felles møter med alle aktørene som melder sin interesse for arrangementet.

Sammen skal vi skape et flott arrangement for alle i Nye Heim kommune, både gamle, unge og de midt i mellom.

 

Mer om kulturminnedagene...

Årets Kulturminnedager inngår som en del av det europeiske kulturarvåret 2018, der formålet er å feire den mangfoldige europeiske kulturarven, vise at kulturen ikke er statisk og at vi deler en felles historie og identitet. Tema for årets Kulturminnedager og Kulturarvåret er derfor «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken er ment som inspirasjon for kulturminnedagsarrangører over hele landet og kan være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske og den lokale kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet blitt påvirket i møte med verden, folk og andre kulturer? «Her kan man forme et kulturminnedagsprogram rundt for eksempel identitet, samferdsel, handel, reise, matkultur, tro og tradisjonshåndverk» sier kulturminnedags-koordinatoren og oppfordrer til samarbeid mellom lokale lag, foreninger, kommune og museum.

I 2017 ble det registrert 250 lokale arrangement i Norge med et samlet besøkstall på rundt 50.000. «I 2018 håper vi å se flere arrangement der Fortidsminneforeningen er med i planlegging og gjennomføring av den lokale markeringen». Alle arrangement som er påmeldt før 12. august vil vurderes til Kulturminnedagsprisen på 30.000,-. Påmeldte arrangement vil også motta kulturminnedagsplakater og være med i den landsdekkende oversikten og Kulturminnedagenes fylkesvise pressemelding for august. 

Les mer om kulturminnedagene her