Asfaltering av kommunale veier høsten 2018

På oppdrag fra Halsa kommune har Veidekke Industrier AS reasfaltert eller lagt nytt asfaltdekke på kommunale veier. 

  Magne Landstad fra Drifts- og næringsavdelingen var byggeleder i felten.

  Parsellene som fikk reasfaltert eller nytt asfaltdekke var:

  • Otnesvegen
   nylegging av gjenværende grusvei gjennom Otnesbukta
  • Valøsøyvegen
   reasfaltering og nytt dekke fra Valsøya Fjordcamping til avkjøring boligfelt
  • Halsahagen
   fra Bunnpris Halsanaustan til avkjøring Halsanaustan boligfelt
  • Halsabakken
   øverste partiet fikk nytt dekke

  Flere slitte parseller av kommunale veier settes opp for renovering. Nytt program for investering og drift av kommunale veier for året 2019 blir satt opp.

  Kontaktinformasjon

  Lars Wiik
  avdelingsingeniør
  E-post
  Mobil 906 62 988