Adventstanker 2018

Klikk for stort bilde

I hele oktober var det rikspolitisk unntakstilstand i Norge. Krf sin leder inviterte sitt parti til å ta retningsvalg mellom rødgrønn eller blågrønn side i regjeringsspørsmålet. Mye er skrevet og analysert om dette i ettertid. Jeg lar «hovedspørsmålet» og partipolitikken ligge, særlig fordi regjeringsforhandlingene så vidt er i gang, og en evt. regjeringsplattform enda ikke er utformet. Men det jeg vil huske saken godt for er at politiske parti og politikere ble del av en stor og viktig verdidebatt.

Analyse viser at sosiale medier kjennetegnes av to hovedtrekk. Enten legger vi ut «glansbilder» fra våre egne liv, eller så drar vi til med kommentarer, karakteristikker eller beskyldninger som ærekrenker meningsmotstandere, - eller i alle fall bryter med god folkeskikk. Og enda verre; - truer eller hetser andre. Rikspolitikere ser ut for å ha like mye å «gå på» som gjengse nordmenn. For ikke å snakke om voksne versus unge. Lavest er nivået når hetsen har rasistiske undertoner, som det vi nylig opplevde ble rettet mot en dyktig NRK-journalist samt Oslo sitt byråd for Miljø og samferdsel. Godt nettvett er viktig, - og en kreativ stemme tok forleden til orde for at vårt «liv» på nett og i sosiale medier skulle kunne logges, for senere å kunne bli avkrevd ved for eksempel jobbintervju eller søknad om lån. Litt krevende rent juridisk vil jeg tro. Men logikken bak et noe spissfindig forslag var at det i mange sammenhenger var viktigere å kjenne til en persons holdninger og verdier, enn å måle vekttall i en rangering av formalkompetanse eller dokumentert betalingsevne. Og hvem ønsker vel å gi lån til en drittsekk, eller for den del tilby vedkommende jobb?

Frivilligsentralen tok i høst et viktig initiativ til å koble oss til det nasjonale prosjektet «Allemed». Utgangspunktet er «Fritidserklæringen» som bla. sier at alle barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, deltar mindre i fritidsaktiviteter enn øvrige barn. Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosio-økonomiske status. For at dette målet skal bli virkelighet, må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats. Erklæringen er signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner.  Det er viktig at økonomiske forskjeller ikke genererer utenforskap for barn og unge, og gjennom å sette temaet på dagsorden håper jeg alle gode krefter i samfunnet kan bidra til at Halsa skal være en god plass for alle å vokse opp.

På Frivilligfesten i november fikk jeg være med på å hedre mottagere av Halsa kommune sin kulturpris og ungdommens kulturpris. Anne Helene Reiten har de siste åra markert seg helt i Norgestoppen som terrengsyklist og ble dermed verdig vinner av kulturprisen. Ungdommens kulturpris gikk til Johannes Gujord for hans sterke prestasjoner som skihopper, men også som breddeutøver i andre idretter.

På samme fest fikk Brynhild og Hans Gujord tildelt «Ildsjelprisen 2018». I begrunnelsen ble det gitt gode eksempel på hva deres engasjement i frivillighet og omtanke for sine sambygdinger betyr.  Alt fra tillitsverv i idrettslag, aktiv innsats i organisasjonsliv, varme og omtanke for flyktninger eller et nybakt brød på dørklinka til en som spiser frokosten alene. Min verbale julestjerne går til Brynhild og Hans! Måtte de inspirere de mange andre ildsjelene i Halsa til videre uegennyttig innsats i året som kommerJ

God jul!

Ola Rognskog, ordfører