Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Her kan du lese informasjonsbrev fra prosjektleder i Heim kommune

Det er ledig 40 % fast stilling som kulturskolelærer/dirigent med undervisningssted ved Halsa barne- og ungdomsskole

I forbindelse med innføring av nytt sak- arkivsystem vil du kunne oppleve noe lengre behandlingstid ved henvendelser du sender til kommunen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019

I uke 22 starter NTNU Vitenskapsmuseet opp større arkeologiske undersøkelser, i forbindelse med at Statens Vegvesen nå har fått bevilget midler til fornying av E39 Betna - Stormyra. Veiprosjektet vil gi 26 km ny vei med betydelig økt trafikksikkerhet, og 7 minutter kortere reisetid mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. I 2019 og 2020 gjennomføres det arkeologiske utgravinger i Halsa og Hemne kommuner i regi av NTNU Vitenskapsmuseet, hvor den planlagte veien kommer i kontakt med automatisk fredete kulturminner. Utgravingen vil først og fremst foregå på Vinjeøra, men også på Hestnes, Otnes og Leirvika. Utgravingen er finansiert av Statens Vegvesen, som er byggherre for utbyggingen.