Oppdatert informasjon: Brudd på kommunal hovedvannledning!

Brudd på ledningsanlegget er reparert, men det anbefales å koke vannet. 
Klikk for stort bilde

Oppdatering 22. mars 

Vannprøver tatt ut på Enge, Hendset og på Valsøya den 18. mars var fine. Kommunen vil  likevel ta ut en ny prøveserie  mandag den 25. mars.

Inntil vi er helt sikre på resultatet vil kommunen fortsatt  anbefale koking av drikkevannet, særlig for sårbare abonnenter.

Ved spørsmål kontakt Drifts- og næringsavdelinga ved Lars Wiik, tlf.  906 62 988

 

15.mars

Bruddet på ledningsanlegget  er reparert, men det er problemer å få stabil vanntilførsel til pumpene på Otnes, sannsynligvis pga. luftlommer i røranlegget. Vannet vil nå dessverre være misfarget og hvitt pga. luftbobler.

Kommunen anbefaler koking av drikkevannet fra Henna- til Hjeldnes inntil prøver kan analyseres av vannforsyningen. 

Ved spørsmål kontakt Drifts- og næringsavdelingen ved Lars Wiik, tlf. 715 59 600  eller  906 62 988. Oppdateringer vil komme fortløpende til berørte, samt på kommunens hjemmeside og facebook. 

I samsvar med plan og bygningslova §11-14, har Halsa kommunestyre i sak 13/19 vedteke å legge forslag til ny kommuneplan sin arealdel 2019- 2028 ut på offentleg høyring.

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Marka er svært tørr nå om dagen og vi oppfordrer alle til å være aktsomme og ekstra forsiktige ved bruk av ild. Det er alltid den som gjør opp ild som har ansvar for at dette skjer i kontrollerte og ansvarlige former og følger gitte påbud.

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  Opptaket vil bli delt i sekvenser, hvor hver sak vil bli tagget. 

 

Økonomisk ble 2018 et svært godt år. Mye som følge av ekstraordinær overføring av midler fra staten i forbindelse med fordeling av inntekter ved salg av laksekonsesjoner, og gjennom god og disiplinert økonomisk drift ute i enhetene. Et mindreforbruk på vel 19 mill. kroner og et resultat på 4,7%, gir gode bidrag  til viktige prosjekter og inn i ny kommune. Året føyer seg slik sett inn i rekken av gode økonomiske år for kommunen, prosentvis av samla kommunebudsjett eller ut fra størrelsen på kommunen, er kommunen en av de med best økonomisk resultat av kommunene på Nordmøre.

Arbeidet med kommunesammenslåing fra 1. jan. 2020 fortsatte gjennom året og har krevd mye tid og energi, noe som nødvendigvis påvirker tjenesteytingen i en kommune med begrensa bemanning. Med mye godt arbeid på enhetene har kommunens primære oppgaver blitt godt ivaretatt også i 2018 på tross av alle oppgaver og merarbeid som følge av kommunereformen.

Med ønske om en riktig god påske til alle ansatte, innbyggere og besøkende. 

 

Vågland 09.04.2019

John Ole Aspli

dsc_0141[1]

Her kan du lese om aktivitetene ved Halsa Frivilligsentral for 2018

 

Innovasjonscamp 2019 - vinnerlag

Engasjerte og dyktige elever ved Halsa barne- og ungdomsskole imponerte alle som var tilstede under presentasjonene denne uka.

Kvadrat til nyhetssaker rydde strender

Mange er heldigvis opptatt av miljøet og naturen vår, vi vil legge til rette for enkelt å delta med strandrydding. Det er meldt strålende sol i Påsken og det er en fin aktivitet å delta med strandrydding.
Benytt deg gjerne av Hold Norge rent sin portal:  Ryddeportalen 
 

logo hoppid_480

Innovasjonscampen på Halsa barne- og ungdomsskole er i gang!