Når sommeren kommer har Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS) behov for sommervikarer.

Behovet for vikarer er størst i tidsrommet juni – august (uke 23 – 35). 

HIPS er et døgnbemannet interkommunalt botilbud/overgangsbolig for personer med utfordringer innen rus og psykisk helse. Mer informasjon om HIPS finnes på www.halsa.kommune.no/hips

Halsa kommune som forvalter av Arne Bettens Minnefond lyser med dette ut midler til aktuelle kandidater innen bildende kunst og musikkliv i tråd med vedtektene for minnefondet. Tilskuddsbeløpet er begrenset til maks. kroner 30 000,-  pr søker.

 

Halsa kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Ungdomsrådet


I år som tidligere kan bedrifter søke Halsa kommune om tilskudd til å ta ungdom inn i sommerjobb. Halsa kommune tilbyr også jobber gjennom denne ordningen.

logo hoppid_480

Bedrifter og organisasjoner inviteres til å komme med oppgaver til vårens Innovasjonscamp.

I forbindelse med at Hemne kommune fra 2020 slås sammen med Halsa og deler av Snillfjord har fylkesrådmannen i Trøndelag vedtatt at det kjøres en navneprosess ved Hemne videregående skole.

demensvennlig samfunn

Vi er i gang med kursing i Halsa for et mer demensvennlig samfunn. Dette i bakgrunn av en avtale som er signert mellom ordfører og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Lisbeth Rugtvedt.

sykehjem

Informasjon om status for framdrift i prosjektet med ombygging og modernisering av sjukeheimen på Liabø.