Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte fra kl.15:00

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

 

På grunn av sammenslåingen av matrikkel og grunnbok i nye Heim Kommune blir alle gårdsnummer i Halsa endret. Det vil bli endringer i alle de 3 kommunene Halsa, Hemne og Snillfjord. Det er Kartverket som styrer og gjennomfører denne prosessen. Ny nummerserie ble godkjent i brev datert 21.09.2019 fra Kartverket.

Endringen berører 2156 grunneiendommer, 171 festetomter, 14 seksjoner og 6 jordsameier i Halsa, som vil få lagt til 200 på sitt gårdsnummer. Det vil for eksempel si at eiendommer med gårdsnummer 6 vil blir 206 og eiendommer med gårdsnummer 127 blir 327 osv.
 

Endringene trer i kraft og vil være synlige i eiendomssøk og oppslag mot matrikkel og grunnbok fra 01.01.2020. For mer informasjon se kommunens hjemmeside.

Fra 1. januar 2020 blir Halsa kommune slått sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune. Navnet på den nye kommunen blir Heim kommune.

Fra 1. januar 2020 blir Halsa kommune slått sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune. Navnet på den nye kommunen blir Heim kommune.

 
Vi er veldig fornøyd med årets TV-aksjon i Halsa, med innsamlet beløp på 100.902 kroner til Care. 

Les mer her:

https://giverstafett.no/more-og-romsdal/halsa